Fonder

Norrbottens scoutdistrikt förvaltar tre olika fonder där kårer, avdelningar eller enstaka personer kan söka pengar från. Dessa fonder är:

– Thorsten Göthes och John Grankvists stipendiefond

– Födelsedagsfonden

– Lägerfonden

Ansökan skall med yttrande av kårstyrelsen vara distriktets styrelse tillhanda senast den 31 januari. Om inga ansökningar inkommit detta datum kan distriktsstyrelsen besluta om annat datum.