Kårer

Distriktet består av flera aktiva kårer som i sin tur har avdelningar för olika åldersgrupper.

Kontakta kåren närmast dig, så kan de berätta mer. Kontaktuppgifter finns på respektive scoutkårs hemsida.

Gå med i en kår och testa scouting

Boden scoutkår

www.boden.scout.se

Sunderby scoutkår

www.sunderbyscout.com

Luleå-Hertsö scoutkår

www.hertson.scout.se

Hortlax scoutkår

www.hortlaxscout.se