Om distriktet

Norrbottens scoutdistrikt består av cirka 300 scouter ute i våra kårer. Det finns inget distriktskansli utan distriktets leds av en styrelse som representeras av valda personer ur distriktets kårer.

Det finns ett program där vi har gemensamma aktiviteter med distriktets kårer. Titta i kalendern för att se vilka aktiviteter som är planerade.